Kiwi cam kết bảo hành trung thực đúng như những cam kết của chúng tôi trên trang website và trên giấy bảo hành.

Cam đoan bảo hành miễn phí hoàn toàn nếu do lỗi nhà sản xuất Kiwi vẫn tiếp tục bảo hành phần mềm trọn đời sản phẩm, hỗ trợ cài đặt miễn phí những lỗi phần mềm của quý khách sau khi hết thời gian bảo hành. Trong trường hợp lỗi phần cứng khi hết thời gian bảo hành, Kiwi sẽ cố gắng khắc phục hoặc báo giá linh kiện thay thế hợp lý cho quý khách.

Điều 1. Địa điểm bảo hành

Điều 2. Thời hạn bảo hành

Điều 3: Từ chối bảo hành

Điều 4: Điều kiện tiếp nhận bảo hành

Điều 5: Dữ liệu cá nhân

Điều 6: Khiếu nại và tranh chấp

( Kiwi  )